Sektörel Çözümler

Diz ve Kalça Protezlerinin Parlatılması

Diz ve kalça protezleri yüksek kalite standartlarına uygun olarak yüksek hassasiyetle üretilmektedir. Bu yüzden yüzey aşındırma ve parlatma prosesleri de yüksek kalite standartlarına uygun olarak ele alınması gerekmektedir.  

 
OTEC in diz ve kalça protezlerinin parlatılması işlemi için geliştirdiği DF 3 wet S2 drag finisaj makinesi sayesinde, sektörün tüm kalite kriterlerini sağlayabilen parlatma sonuçlarına ulaşılabilmektedir. DF 3 wet S2 drag finisaj makinesi hem sulu aşındırma hemde kuru parlatma proseslerinin yapılabilecek bir dizayna sahiptir. Özel askılara asılan protezlerin öncelikle özel plastik çiplerle  sulu aşındırma işlemi yapılmakta hemen arkasından ise askılar otomatik olarak parlatma işlemi için kuru konteynıra hareket ederek  parlatma işlemini gerçekleştirmektedir.  Böylece protezler birbirlerine çarpmadan çok hızlı ve standart şekilde parlatılmaktadır. 
 
 

Titanyum İmplant Vidalarının Yüzey İşlem Prosesleri

Titanyum implant vidaların ve bağlantı parçalarının yüzey işlem prosesleri OTEC in özel çözümler sunduğu önemli alanlardan biridir. Titanyum implant vidaların yüzey işlem proseslerinde genel amaç CNC işleme tezgahlarında oluşan çapakların alınması ve diş aralarındaki yüzey pürüzlülüğün düşürülere parlaklık sağlanmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta dişlerin gereğinden fazla yuvarlatılmamasıdır. Ayrıca bir önemli nokta ise diş aralarına temas edebilecek parlatma malzemelerinin seçilmesidir.  Otec yılların tecrübesi ile titanyum vidaların parlatılması konusunda tüm hassasiyetlerinizi ve teknik şartlarınıza tamamen karşılayan yüzey işlem prosesleri ve sistemleri sunmaktadır.